top of page

beskära fruktträd

Utöver stubbfräsning så utför vi också trädbeskärning. Trädbeskärning av fruktträd görs mestadels för att de ska bära mer frukt av högre kvalitet, bli vackrare och för att det skall bli lättare att plocka av frukten från trädet.

Det är också väldigt vanligt att beskära för att trädet börjar bli för stor helt enkelt. 

Trädbeskärning av arborist iSollentuna
Trädbeskärning Sollentuna. Behöver du hjälp med trädvård och beskärning av träd, fruktträd,  åppelträd eller riktigt stora träd? Professionell trädbeskärning av City Trädvård  i Sollentuna

beskära större träd

Här är det vanligaste anledningarna till varför man vill beskära större träd:

1. För att ge kunden mer solljus och utsikt.
2. Minska vikten av potentiellt farliga grenar.
3. Balansera ett deformerade träd, till exempel efter stormskador eller efter dålig beskärning.
4. Förhindra träd från att skada byggnader eller egendom.
5. Förhindra träd från att komma för nära telefon och kraftledningar

bortforsling

Vi kan självklart också ta reda på grenarna efter att vi beskärt trätet. Vi har rätt fordon och maskiner för jobbet!

Stubbfräsning iSollentuna – Beskärning träd, fruktträd. äppelträd
bottom of page